Arthur Schopenhauer

Som det fremgår af nogle vigtige tekster her på netstedet – søg selv på Schopenhauer i Google fra åbningssiden – har den tyske filosof (1788-1860) for Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab haft en betydning der hidtil har været undervurderet. Mens det er oplagt at bekendtskabet med Nietzsches værker skriver sig fra tiden efter Georg Brandes' forelæsninger i april-maj 1888 om Friedrich Nietzsche (1844-1900) – søg og se herom bl.a. i Jørgen Moestrups afhandling og i Pontoppidans selvbiografier – er det mindre klart hvornår og hvordan Pontoppidan lærte Schopenhauers filosofi at kende. Men nogle hypotetiske forslag kan stilles.

Første gang Pontoppidan kan have læst om Schopenhauer, var i Georg Brandes' artikel om filosoffen i Ude og Hjemme i 1884. Anden gang var i S. Hansens artikel i Ny Jord i 1888. Vi véd med sikkerhed at Pontoppidan læste begge disse tidsskrifter.

Men vi véd også at den 13-årige Henrik må have læst bl.a. følgende citat fra Martensen Den christelige Ethik (1871) højt for sin far:

[Schopenhauers] Ulyksalighedslære, ifølge hvilken selve Existensen, selve Livet er det højeste Onde, af hvilket alle enkelte Onder kun ere Aflæggere. Thi det er, efter denne Lære, Livets Begreb at være en egoistisk Villie og derfor en sig uophørlig fornyende Lidelse og Smerte, hvad allerede i Naturen synlig fremtræder i den lidende Dyreverden, der viser os Skuespillet af gjensidig Ødelæggelse og Pinsel, men i høieste Maal gjentager sig i Menneskeverdenen [...] Den ethiske Opgave bliver da den samme som de indiske Asketers, at afdøe fra Villien til at leve og existere, at ville "Intet", fordi Villien er alle Illusioners og Lidelsers Kilde. Det Attraaværdigste for Mennesket, det høieste Gode er Foreningen med "Intet", er Forløsningen fra selve Livets Byrde [...] opus.cit. bd. I., s. 201-02.

jf. Drengeaar, s. 104-05.