Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Hillerød. 20. februar 1908

Håb om Gensyn

Frederiksborg
20d Febr. 08.

Hr. Harry Søiberg!

Vi ligger ganske rigtig i Opbrud1 for Tiden – dog ikke, som "Politiken" meddeler2, for at blive borte med det samme. Men imorgen, Fredag, er jeg endnu hjemme og vil være glad ved at se Dem. Jeg skal dog til en Begravelse3 (det er vistnok Klk 2), og om Aftenen kommer her et Par Mennesker, som De næppe vil bryde Dem om at være sammen med. Men vil De ikke spise Frokost med mig Klk 11½?4 Der kommer jo et Tog hertil fra Kbhvn lidt før?

I Håb om Gensyn og med Tak for Deres sidste Brev.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Opbrud: i brev til Lundegård 16.2.1908 bebuder Pontoppidan at han tager "en Tid til København for at gøre Observationer, og derefter måske en lille Tur til Tyskland i samme Øjemed". tilbage
[2] "Politiken" meddeler: 19.2.: "Henrik Pontoppidan ... bryder op for at tilbringe Resten af Vinteren i Hovedstaden". tilbage
[3] Begravelse: iflg. Hillerød kirkebog var der kun én begravelse der i byen den 21.2.1908: den 73-årige partikulier Hans Vilhelm Mühlendorff. tilbage
[4] dette besøg synes ikke at være blevet til noget. Søibergs første besøg i Hillerød må have fundet sted ca. 20.3.1908, se følgende breve. tilbage