Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Vestervoldgade 115, København. 26. marts 1908

Interesse for Deres Fremtid

f. T. Vesterg.1 115.
26/3 1908

Hr. Harry Søiberg!

Når De mener, at min Anbefaling kan være Dem til nogen Nytte, er jeg til Tjeneste. Jeg sender den her med det samme.

Det skulde gøre mig ondt, dersom jeg på nogen Måde er kommen til at krænke Dem ved Deres Besøg hos mig forleden. Der er et Par Ord i Deres Brev2, der kunde tyde derpå. Jeg beder Dem være overbevist om, at hvad jeg end har sagt, så har det alene været dikteret af 2 Interesse for Dem og Deres Fremtid.

Til Lykke med den nye Bog, og hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[Bilag:]

Blandt vore yngste Folkelivsskildrere er Hr. Harry Søiberg efter min Mening en af dem, af hvem man tør vente sig mest. Hans Bog "Øde Egne" vidner på indtagende Måde om et friskt Syn på Naturen og et varmt Hjertelag for de små og fortrykte i Samfundet.

f. T. København 26/3 08.

Henrik Pontoppidan.

 
[1] Vesterg.: d.v.s. Vestervoldgade 115, Mariahjemmet. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. Der må være tale om et takkebrev for besøget i Hillerød, som må have fundet sted få dage før. tilbage