Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nørresøgade 37, 3. 28. marts 1908

min Natur lidt meget Savn

Nørresøgade 37III
28/3 - 08

Hrr. Henrik Pontoppidan!

Maa jeg sige Dem hjertelig Tak for Deres Udtalelse om mig!

Den Interesse, De viser mig, berører en Side ved min Natur, som har lidt meget Savn –

Og jeg tilstaar over for Dem, at jeg virkelig føler mig smigret ved at have vundet min Mesters Anerkendelse og Velvilje.

Min Misstemning den Dag jeg rejste fra Hillerød, taler jeg ikke mere om. Jeg havde vel tænkt og følt saa meget og fik intet sagt!

2 Skulde jeg finde paa at opsøge Dem en Dag, mens De bor herinde, paa en Tid, De er optaget, beder jeg Dem blot at lade mig afvises!

For jeg kommer igen!

Med hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
Harry Søiberg