Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
November 1908 (udateret)

De er vokset siden sidst

[skrevet bag på visitkort; sandsynligvis november 1908]

Kære Hr. Søiberg!

Jeg har forgæves søgt Dem i Rahbeks Alle1 for at lykønske Dem til Deres ypperlige Bog2, som nåede mig ad mange Omveje. Tak, fordi De sendte mig den. Hvor er De vokset siden sidst!

Deres 2 [trykt navn:] Henrik Pontoppidan

 
[1] Pontoppidan traf ikke Søiberg i Rahbeks Allé fordi han pr. 1.11.1908 var flyttet til Gunløgsgade 15, 3. sal (Kilde: Politiets registerblade). Brevet må derfor være fra november 1908 eller senere. tilbage
[2] Bog: formentlig Folket ved Havet (1908) som Søiberg iflg. sine upublicerede erindringer skrev i sommeren 1908 på et lejet værelse i Rahbeks Allé. tilbage