Henrik Pontoppidan til Alba Schwartz
20. december 1912

altfor tilbageholdende

20.12.12.

Fru Alba Schwartz!

Jeg takker Dem meget, fordi De har sendt mig Deres Bog1. Den har næsten forskrækket mig ved sin Fordomsfrihed; men jeg har naturligvis læst den med stor Interesse. Den har igen gjort mine Erindringer fra Sommeren 1883 ganske levende, og jeg vilde nu kunne fortælle et og andet, som havde fortjent at komme med. Jeg havde ventet at finde flere af Deres selvstændige Skildringer i Bogen. De synes mig i så 2 Henseende at have været altfor tilbageholdende. Som Baggrund for Billederne af Kunstnernes lystige Sommerliv kunde Deres Beretning om Fiskernes hårde og tunge Tilskikkelser have været virkningsfulde. Jeg mente i sin Tid2 ikke at kunne tilråde Dem at udgive dem som selvstændig Bog; men her havde de været berettigede.

Min ærbødige Hilsen!
Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Skagen. Den svundne Tid i Sagn og Billeder, 1912. tilbage
[2] i sin Tid: formentlig en hentydning til HPs reaktion over for Aage Hirschsprung i brev om Alba Schwartz' manuskript. tilbage