Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Trelde. 28. juni 1904

yderst vovede

d. 28d Juni 1904. Trelde
pr. Fredericia

Kære Hirschsprung!

Fru Borgmesterindens literære Debut1 synes mig ikke synderlig fængslende. "Den døde Mand" er et kraftigt og saftigt Virkelighedsbillede, der gør et vist Indtryk. Resten er for mig kun flovt. Den største af Novellerne, som Ancher priste så højt, er igen en af disse Tuberkulosetragedier, som Dameskribenter gør så usmagelige ved at indsukre dem i en vammel Erotik. Den kan i det højeste betragtes som den virkningsfulde Slutning af en Kærlighedsfortælling og kan ikke rigtig interessere, fordi denne ikke er os meddelt. I Skildringen af den gamle Militær og 2 hans Forhold til de to Søstre er der Tilløb til noget godt, og jeg skulde i det hele tro, at Forfatterinden vilde være i Stand til at skrive en ganske√ interessant Roman om det Hjem, hun løselig har skitseret. Hun mangler ikke Evne til at udtrykke sig, former fast, næsten rutineret, men trænger foreløbig heller ikke på noget Punkt ned under Overfladen. – Et Par af Novellerne er jo yderst vovede, f. Eks. "Natlige Skygger", der pudsigt nok har to, vidt forskellige Slutninger – hvilket noksom beviser den Overfladiskhed, jeg talte om. Den sidst antydede Slutning vilde jo rimeligvis have Konfiskation til Følge med tilhørende Sagsanlæggelse.
 

Nu er vi altså i Trelde og har været her siden i Torsdags. Her er foreløbig ikke syndelig dejligt; Vejret er koldt, 3 Stuerne råkolde, Haven gennempiskes af Blæst; men det bliver jo nok bedre. Min Kone sidder, som hun siger, midt i et Brev til Dem; men hun får det nok alligevel ikke afsted idag, da hun efter en dårlig Nat har måttet lægge sig lidt. Hun er ellers helt kry nu.

Og så er der endnu det, at jeg alligevel bliver nødt til at bede Dem sende 125 Kr til Fru M. Pontoppidan, Aggersborggade 83 København Ø. – Jeg havde troet selv√ at kunne overkomme denne Udbetaling med de Penge, jeg fik hos Dem forleden; men jeg tør ikke blotte mig så stærkt her på dette fremmede Sted.

Vi håber jo at se Dem her engang, når vi får Sommer; men derom vil min Kone skrive. Hun frygter nemlig for, at jeg enten fremstiller Forholdene her i et så strålende Lys, at De bitterlig skuffes, eller så afskrækkende, at De ikke vil komme. – Hilsner herfra

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Debut: Alba Schwartz (1857-1942), gift med byfogeden i Skagen, debuterede med novellen "Den døde Mand", trykt i Det ny Aarhundrede i 1907. tilbage