Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Trelde. 5. august 1904

literære Damestrikketøj

d. 5te Avg. 1904. Trelde.
pr. Fredericia.

Kære Hirschsprung!

Først en Tak, fordi De så venligt erindrede d. 24d Juli. Og så et Velkommen tilbage til Landet og til Forretningen!

Med det lange, literære Damestrikketøj, der hedder Célia Mothfeldt, skal De dog ikke besvære Dem; det kan De rolig sende tilbage til Forfatteren. Jeg er rigtignok endnu ikke selv kommen til Ende med det; men den Smule, jeg mangler, vil næppe kunne ændre min Dom. Såsnart jeg har gjort det færdig, skal jeg sende det tilbage. Bogen 2 handler om en ung, fraskilt Dames Forelskelse i en bredskuldret Løjtnant; men både Damen og Forelskelsen og navnlig Løjtnanten er ganske konventionelt tegnet.

Og så mange Tak for de tilsendte Penge – ialt altså 500 Kr –; der medfulgte ingen Kvitteringsblanket, så jeg nøjes med denne Tilkendegivelse af Pengenes Modtagelse.

Det var rart, De fik Glæde af Deres hastige lille Rundrejse, og især er jeg glad ved, at De overhovedet kom lidt ud; der sidder mig jo stadig lidt dårlig Samvittighed i Kroppen fra i Foråret. Nu er vi selv på Nippet til Hjemturen. Såsnart det falder ind med dårligt Vejr, bryder vi op; senest tager vi herfra i Overmorgen otte Dage. Her har virkelig 3 været dejligt, og vi har alle haft Gavn og Glæde af Opholdet.

Sees vi ikke i Trelde, så sees vi forhåbenlig snart enten i Hillerød eller Espergærde. Til det sidste Sted bedes De medbringe Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dersom der skulde hengå nogle Dage inden De modtager Manuskriptet, har det sin Grund i, at jeg ikke før√ har kunnet få Bud til Fredericia; Landposten medtager ikke så store Pakker.