Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
5. maj 1886

Johanne temmelig syg

Onsdag. [5.5.18861]

Kære Ven!

Johanne blev igår temmelig syg, og da det derfor vilde være uheldigt at vælge netop dette Tidspunkt til Udførelsen af den omtalte Plan har jeg foreløbigt stillet den i Bero. Da denne Omstændighed måske i det hele vil kunne få videre Følger i denne Sag, idet nemlig Barnets Sygdom muligt kan hindre min påtænkte Rejse, vil du nok være så god at være endnu forsigtigere, Tavsheden angående.

Din
H. Pontoppidan.

 
[1] forsøgsvis datering. Johannes sygdom kan være det der udviklede sig til skarlagensfeber, se brevet til Fr. V. Hegel 4.5.1886 og til Rohde 9.5.1886. tilbage