Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Østby. 9. maj 1886 (udateret)

i Forlegenhed igjen

Østby
Søndag. [9.5.18861]

Kjære Ven!

Her har vi ikke haft det godt, siden vi sidst taltes ved. Johanne har nemlig ligget stærkt angreben af Skarlagensfeber2 og er endnu sengeliggende. Desårsag har jeg heller ikke sendt dig dine 30 Kr – tværtimod er jeg kommen i Forlegenhed igjen, og det er i den Anledning, jeg sender dig disse Linjer.

Jeg har nemlig lejet "Havreholm", som jeg talte til dig om, og skal i den Anledning bruge et Par Skilling, jeg ikke havde beregnet. Hos Hegel kunde jeg jo godt få dem, tænker jeg; men jeg vil nødig tage noget før "Mimoser" er færdig til Trykning, hvad jo også er bleven forsinket ved Johannes Sygdom.

Du vilde derfor gjøre mig en overordentlig stor 2 Tjeneste ved igjen at lade mig få de 70 Kr, jeg tilbagebetalte dig sidst – blot for fjorten Dage. Du kan vist nok skaffe mig dem, ikke sandt? – men det må være omgående, da "Havreholm" ellers slipper mig af Hænde.

Gjør mig nu denne lille Villighed denne ene Gang til. Med mange venlige Hilsner.

I Hast

Din
Henrik P.

 
[1] jf. brev til Fr. V. Hegel 7.5.1886. tilbage
[2] Skarlagensfeber: dengang en livstruende sygdom. Således mistede HPs kone, Mette Marie Hansen som etårig to ældre søskende af skarlagensfeber med to ugers mellemrum; den ene døde 20.12.1856 og den anden 3.1.1857. tilbage