Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 4. maj 1886

de mange Rettelser

[påtegnet:] Besv. [påtegnet:] 272
Østby
pr. Skibby
D 4de Maj 86.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg er et af Uheld forfulgt Menneske! Ikke så snart havde jeg endelig fået mig bestemt til at tage til Sverig og var da også kommen derover, før jeg atter blev kaldt hjem til vor lille Pige, der var bleven angrebet af en ondartet Skarlagensfeber, som hun nu har ligget og stridt med en Månedstid. Heldigvis går det nu mod det bedre, og jeg har atter taget mig selv i Kraven for dog endelig at gjøre disse gjenstridige "Mimoser" helt færdige, skjønt Tiden jo imidlertid er bleven så fremrykket, at vi snart har Sommeren for Døren.

Det er nu kun Gjennemlæsningen og Gjennemrettelsen, der står tilbage, og dersom denne kan tilendebringes i Løbet af 8 à 10 Dage, håber jeg, Justitsråden vil lade den trykke endnu i dette Forår. Det, jeg sender i Dag, er kun den første Fjerdedel, og mere at betragte som et Slags Olieblad fra det forjættede Land. Jeg beder Dem nemlig, Hr. Justitsråd, ikke at forskrækkes af de mange Rettelser 2 i Manuskriptet. Det er den første af mine Bøger, jeg – på Slutningen nær – selv har været fornøjet med. Om et Par Dage håber jeg at kunne sende Dem den næste Fjerdedel og således videre, efterhånden som det bliver færdigt.

Imidlertid vilde jeg gjerne bede Hr. Justitsråden om 100 Kr. Under al denne Sygdom er jeg kommen i Baghånden med min Husleje og noget andet Småpilleri, og vilde derfor være Dem meget forbunden for dem.

Med de venligste Hilsner til Dem og Deres Familje

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan