Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 4. december 1885

ikke længere Anmeldelser

[påtegnet:] 271
Østby
pr. Skibby
Den 4de Decb. 85.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg hindres stadig i min påtænkte Rejse ind til Byen, og tør derfor ikke vente længere med at bringe Dem min hjærteligste Tak såvel for de Bøger, De har været så god at låne mig, som for de forskjellige Anmeldelser, De så venligt har tilstillet mig. Hvad de sidste angår, tror jeg, at min Nysgjerrighed nu er tilstrækkeligt tilfredsstillet, så jeg beder Dem, Hr. Justitsråd, ikke længere at ulejlige Dem med at sende mig dem. De første derimod skal jeg behandle med al mulig Omhu og bringe dem tilbage, når jeg – forhåbentlig snart – kommer til Byen.

Med de venligste Hilsner til Justitsråden og Familje

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan