Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 20. oktober 1885

min sædvanlige Efterårs-Feber

[påtegnet:] 269
Østby
pr. Skibby
Tirsdag. [20.10.1885]
[med anden hånd:] efter 14/10 85

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Hjærtelig Tak for Deres venlige Indbydelse1. Desværre forbyder min sædvanlige Efterårs-Feber mig at følge den. Jeg havde dog troet at være den kvit for denne Gang og havde bestemt mig til at tage ind til Byen netop i disse Dage; men jeg føler, at den endnu sidder mig i Kroppen, og tør ikke trodse den.

Jeg tilbagesender hermed det Blad, Justitsråden sidst bad mig at udfylde. Jeg håber der er til Tilfredshed. Skulde det muligvis være altfor småstilet (en styg Vane hos mig) skal jeg med Fornøjelse skrive et andet.

Tillige takker jeg Justitsråden for de tilsendte Expl af "Ung Elskov", som jo nu i det mindste hvad det ydre angår er en særdeles tiltalende Bog.

Med min hjærteligste Tak og ærbødigste Hilsen til Deres Familje

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Indbydelse: kendes ikke. tilbage