Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 17. oktober 1885

igjennem Tidens politiske Uføre

[påtegnet:] 267
Østby
pr. Skibby
Lørdag. [17.10.1885]
[med anden hånd:] 2) efter 2/1 851

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Idet jeg hjærtelig takker Dem for Deres sidste venlige Brev2, må jeg gjøre en Undskyldning for, at jeg atter ulejliger Dem med et Par Linjer. Det er med Hensyn til Omslaget; jeg er bleven bange for, at man skal antage "Ung Elskov" for Fællestitlen for nogle "små Romaner". En urigtig Meddelelse i et Blad, som jeg har set, kunde bestyrke denne Tro hos Folk, der kun ser Bogens Ydre. Jeg har tænkt, at denne Fejltagelse kunde forhindres ved – blot på Omslaget – at sætte et romersk I ovenover Titlen "Ung Elskov", der vel kommer til at stå som på Tegningen antydet – eller ved på Foden af Bladet at forjætte Fortsættelsen i Ord som: "Små Romaner ville udkomme med nogle Måneders Mellemrum".

Idet jeg iøvrigt fuldstændig henstiller dette til Hr. Justitsrådens Skjøn, skal jeg blot endnu bemærke, at Korr. nu fra min Side er besørgede, og det er mit Håb, at den lille Bog, når den kommer ud, vil kunne bryde sig Vej igjennem Tidens politiske Uføre – både for sig selv og sine Efterkommere.

Med de bedste Hilsner til Dem og Deres Familje

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæk noterer: "ubrugelig datering". tilbage
[2] Brev: det ukendte svarbrev af 14.10.1885 (se påtegning i brev 12.10.1885. tilbage