Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 12. oktober 1885

Slutning for umotiveret

[påtegnet:] Besv. 14/10 [ukendt] [påtegnet:] 268
Østby
pr. Skibby
Mandag [12.10.1885]
[med anden hånd:] c. 14/10 85

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

En Ven1, der har læst "Ung Elskov" efterhånden som den blev sat, har bebrejdet mig dens Slutning som for umotiveret. Det er en Bebrejdelse, som har ramt√ omtrent alt, hvad jeg har skrevet, og jeg vilde nødig i denne Retning atter være Gjenstand for Kritik. Jeg har derfor skrevet et Par Sider til, i det Håb, at Hr. Justitsråden ikke vilde have noget derimod, når det – som jeg også tror – forøger Bogens Værd. I samme Håb har jeg sendt denne nye Slutning direkte til Trykkeriet; og jeg beder Dem, ikke at tage mig denne Frihed ilde op.

Med de2 venligste Hilsner

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Ven: sandsynligvis Peter Holst. tilbage
[2] de < den tilbage