Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 21. september 1885

Korrekturerne herud

[påtegnet:] 266
Østby
pr. Skibby
Mandag. [21.9.18851]
[med anden hånd:] 1) efter 2/1 852

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Min hjærteligste Tak for Deres så forekommende Brev og for de deri værende 200 Kr. Det er mig til stor Opmuntring, at De – trods det slette Resultat med "Landsbybilleder" – endnu en Gang tør trykke 2000 Expl, og det er også mit Håb, at det for denne Bogs Vedkommende vil gå bedre. – Som Justitsråden måske har set, er jeg nu atter i Hjemmet, og er forberedt på her at modtage Korrekturerne, som jeg skal besørge hurtigt, i Fald de måtte blive sendte herud. Da jeg gjerne vilde lidt til Jylland, inden Vinteren skrider for nær ind, skulde det være mig overordentlig kjært, dersom Sætningen ikke måtte tage for lang Tid; men da Bogen jo ikke er stor, vil det hele vel heller ikke stå længe på.

Med de venligste Hilsner og min fornyede, hjærteligste Tak, er jeg

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] tidligst 21.9.1885, da HP endnu er på Langtved Færgekro 16.9.1885. Datering i henhold til Hegels koncept 17.9.1885. (Skjerbæk). tilbage
[2] Skjerbæk noterer: "dateringen kan ikke bruges". tilbage