Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
17. september 1885

Fortællingens Titel bevægelig

[koncept] [påtegnet:] 77

Hr Henr. Pontoppidan. Langtved Færgekro
Bramsnæs Vig
via Roeskilde.
d. 17 Sept. 1885

Hjertelig Tak for det venlige Brev og for Manuskr. til "Ung Elskov", som er leveret til Bogtr. Bagge. – Af Deres "Landsbybilleder" blev der – som De maaske erindrer – trykt 2000 Ex., hvoraf jeg dog har over Halvdelen af Oplaget tilbage. Ikke desto mindre anser jeg det dog for rigtigst at tage et lige saa stort Antal Ex af Deres ny Bog, idet denne kan udkomme paa en langt heldigere Tid (ult. Oktober) og sælges til en lavere Pris, vel neppe et Par Kroner. Jeg foreslaar derfor at lade trykke 2000 Ex ogsaa af "Ung Elskov" imod et Honorar af 100 Kr. Arket i Format og med Tryk omtr. som den foregaaende Bog, og 15 Ex frit.

Udkastet til et Titel- og Omslagsbillede kom i dette Øjeblik; det skal blive tegnet op paa Træ og vil nok komme til at tage sig godt ud. Til de event. følg. Bind kan det også benyttes, da jeg lader Fortællingens Titel være bevægelig. Vedlagt har jeg den Fornøjelse at sende Dem 200 Kr.

[Fr. V. Hegel]