Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. Marts 1882 (udateret)

rejse til Udlandet

Hjørlunde.
pr. Slangerup [marts 18821]

Kjære Rohde!

Blot et Ord. Hvorledes tænker du på at tilbringe Sommeren? hvorledes særlig Påsken2? Marie og jeg tænker på (ikke mine Ord igjen) at rejse til Udlandet3 (måske Norditalien) til April. Vil du med? – på egen Conto. – Tænk på det! – I modsat Fald; – vil du have Lejligheden her i Sommer? – gratis, naturligvis. – Vær så venlig at overveje dette. Når jeg har erfaret, hvilke Tanker for Sommeren, du omgåes med, skal du få et ordentligt Brev fra mig.

Kun dette denne Gang i flyvende Fart. Mange Hilsner fra Marie; vi har det godt. Hvorfor benytter du dig ikke stundom af det gode Vejr og tager herud; du er altid velkommen

din Ven
Henrik

Dersom du har en Bædeker over Norditalien og Tyrol og Tyskland, og dersom du har en Handschels (galt stavet!) Telegraf4 (skidt om den er gammel) – er det da for besværligt at sende mig dem? – men snart.

 
[1] før påske 6.4.; under forberedelser til rejsen 15.4.; vi daterer til marts. tilbage
[2] Påsken: skærtorsdag var 6.4.1882. Karleholdet på Hjørlunde højskole sluttede 31.3.1882 iflg. Morten Pontoppidans almanak. tilbage
[3] rejse til Udlandet: rejsen påbegyndtes 15.4.1882, jf. brev fra Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen 17.4.1882. tilbage
[4] Telegraf: international Jernbane-, Post- og Dampskibsliste, udgivet fra 1845 af U. Hendschel i Frankfurt a.M. i en større og en mindre Udgave; titlen var: Hendschels Telegraph. Übersicht der Eisenbahn-, Post-, Dampfschiff- und Telegraphen-Verbindungen Deutschlands und der angrenzenden Länder. tilbage