Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Venezia. 5. maj 1882

en Udsigt, vi aldrig mer får Mage til

[Venezia – hotellets brevpapir] 5 / Maj. 82.

Kjære Rohde!

Jeg antager, at du nu har slået dig ned i den lille Lejlighed1, som vi her nede ofte tænker på. Hils den fra os.

For Resten må du have mig undskyldt, at jeg ikke på nogen Måde giver dig nogen Rejsebeskrivelse i dette Brev; min Hensigt er en ganske anden. Ganske vist var der meget, ualmindelig meget at berette, men skal noget berettes, da gjør jeg det hellere ved Lejlighed ved en god Pibe Tobak.

Dog må jeg fortælle dig, at vi bo i Venedig på det mest henrivende Strøg i Byen, jævne2 det Sted, Thornøe beboede, i et Hotel, der er dyrt, dårligt, men dejligt. Vi har tænkt på at leje private Værelser, men det var også dyrt og også dårligt. Vi giver her 5 francs allene for Værelset, så kan du regne dig til Resten.

2 Vi har nu været her i 8 Dage og bliver foreløbigt, dog næppe så længe, som vi fra først havde tænkt, dels på Grund af Kostbarheden, dels fordi her dog ikke er et så godt Arbejdssted, som jeg havde tænkt. Vi var så fornuftige, at tage Turen herned over Gardasøen, for at se, om det muligvis var et Sted for længere Ophold. Riva3 var jo navnlig anbefalet os af Tornøe, men der er ikke godt, navnlig var det Hôtel, han havde anvist os, urimelig slet, uden ringeste Udsigt navnlig, og det er for mig og navnlig for Marie4, der jo ikke kan færdes meget, det vigtigste.

Udsigt har vi derimod her i Venedig, en Udsigt, vi aldrig mer får Mage til; ikke allene ud over Havet til den ene Side og Byen til den anden; men under os på Rivaen5 er der et Liv, der er Byens Ejendommelighed. Timevis kan man sidde på vor Altan og sluge det.

Men, som sagt, herfra tager vi dog inden lang Tid; jeg tænker, vi bliver her endnu en 8 Dages Tid, og det er nu Touren herfra, der skal bestemmes. Til Gardasøen tager vi da og forsøger på at finde os et godt Opholdssted for længere Tid. Men derfra vil vi så tage gjennem Schweitz hjem, og blive der i Schweitz måske fjorten Dage, i München en Ugestid o.s.v.

Og nu var det, jeg gjerne vilde bede dig om at give os nogle Oplysninger 3 om den Schweitzer-Tur, du sammen med din Fader og Elmenhoff i sin Tid tog, både selve Tourens Retning; hvad der er at se, Steder for længere Ophold, Hoteller, o.s.v. Jeg håber, du vil gjøre os den Tjeneste at svare strax så vi endnu kan få dit Brev her i Venedig.

Endnu skal jeg blot meddele dig, at vi har truffet en10 Par Münchner-Malere, nemlig Andersen-Lundby6 og en norsk Maler Munthe7. Hvad siger du forøvrigt om en Måneskinsnat på Markuspladsen om en Flaske Marsala med disse to Herrer og – Dr. Ernst v. d. Recke8!!

Nu må du leve vel derude i Krogen; kommer du til Frederikssund kan du gå ind til Bogbinderen (der er vist kun den samme) og få nogle Bøger, som jeg ikke har fået afhentet, og som du måske ikke har læst; men så må du betale Bogbinderen, jeg skal da klare med dig, når jeg kommer hjem.

Mange Hilsner fra Marie, og hils fra os begge på Skolen, om du kommer derud.

Din hengivne Ven
Henrik P.

Jeg havde på en Måde Lyst til at skrive noget mere; men du véd vist på den anden Side, hvor pinagtigt det er at skrive Rejsebreve – –

/verte

4

O du skjønne Venezia-Stad
I Måneskin, i Måneskin
Måneskin
Dejlige Jomfru i Bølgernes Bad,
I Bølgernes sølverne Bad.
O! O!
Dejlig du Jomfru at skue!
Dejlige Syn! – dine marmorhvide
Lemmer strækker du ud –
O! O! – Ak og Ve
O!

(Brudstykke af et påbegyndt Arbejde)
 

Adresse:
Hotel Sandwirth9
Venezia
Italia

 
[1] Lejlighed: Rohde har taget mod tilbudet om at bo i lejligheden i Hjørlunde mens Henrik og Marie er på rejse. tilbage
[2] jævne: ved siden af; jævnsides. tilbage
[3] Riva: by ved nordenden af Gardasøen. J.P. Jacobsen opholdt sig her i august 1873 under sin første udenlandsrejse; i Niels Lyhne (kap. 12) lader han Niels slå sig ned her for en tid. tilbage
[4] Marie: var tre måneder henne med datteren Karen. tilbage
[5] Riva: fortov eller plads med trappe ned til kanalen. tilbage
[6] Andersen-Lundby: Anders Andersen-Lundby (1841-1923), selvlært landskabsmaler (især vinterbilleder). Han bosatte sig i München i 1876. tilbage
[7] Munthe: Ludvig Munthe (1841-96), landskabsmaler (især vinterbilleder). Han bosatte sig i Düsseldorf i 1861. tilbage
[8] Ernst v. d. Recke: (1848—1933), forfatter. tilbage
[9] Hotel Sandwirth: Hotellet findes den dag i dag (2013), det hedder Hotel Gabrielli Sandwirth og er grundlagt 1856. Adressen er: Sestiere di Castello / Riva degli Schiavoni, 4110. Franz Kafka boede her i 1913. tilbage
[10] en: læs: et tilbage