Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. Februar 1882

venter dig bestemt

Hjørlunde
Torsdag. [februar 18821]

Kjære Rohde!

Så venter vi dig bestemt Lørdag (førstkommende) med 3-Toget. Hvis ikke Du kommer, send da en lille Lap herud inden Fredag Aften, så har vi det nemlig Lørdag Middag.

Hilsen
fra
Henrik

 
[1] forsøgsvis datering. Thorup er ikke nævnt, derfor formentlig uden forbindelse med invitationerne til Thorup og Rohde omkring Nytår 1882, men antagelig fra senere på året. tilbage