Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra [Frerslev højskole?]. 7. juli 1878 (udateret)

Lån mig Berlepsch

[Frerslev Højskole 7.7.18781]

Kjære Ven!

Jeg vil bede dig gjøre mig en Tjeneste. Lån mig Berlepsch "Alperne"2 indtil jeg kommer til Byen næste Gang, men lov mig tilmed at gjøre det så hurtigt som muligt, oh! "lille mit Hjærte ak sødeste du" pak den ind og send den afsted såsnart du modtager dette Brev, hører du oh Lov mig det! oh!

Om et Par Dage får du et ordentligt Brev, meget travlt i Dag – har været ude at rejse – brilliant herude – oh! – voldsom flittig – Brev om et Par Dage – mange Hilsner – husk "såsnart du modtager o.s.v." –

 
[1] H.P. Rohde skriver om teksten at den er fra "et brev, som Pontoppidan skriver fra Frerslev Højskole, hvor han opholdt sig i vinteren 1879-80"; og om Berlepsch's bog: "formodentlig har han haft brug for den til det Schweizer-skuespil, vi af Hamskifte véd, han arbejdede på ved denne Tid. Eller han har skullet bruge den til sine foredrag på højskolen. I al fald viser brevet, at Berlepsch's bog, hvad Schweiz angår, har været en bibel for de to venner. Den "Bädeker", de brugte på deres rejser, var ligeledes af Berlepsch." Se iøvrigt H.P. Rohdes artikler her på netstedet. I modsætning til H.P. Rohde mener Skjerbæk (og herværende redaktør) at HP ikke arbejdede videre på sit skuespil Hjemve efter Det kgl. Teaters afslag. Skjerbæk finder det mest sandsynligt at HP skrev nærværende brev under et kort ophold på Frerslev Højskole i begyndelsen af juli 1878, jf. Morten Pontoppidans almanak. tilbage
[2] Berlepsch "Alperne": H.A. Berlepsch: Alperne, Billeder af Naturen og Folkelivet, efter Originalens fjerde Oplag, paa dansk ved Jonas Collin, 1873. 1 bind med 83 illustrationer. tilbage