Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Nørre Søgade 27, København. Maj 1875 (udateret)

se at komme sammen

Nørre – Søgade 27.
Søndag. [Maj 18751]

Kjære J!

Tak for dit Brev; det var da godt, at jeg endelig fik høre lidt fra dig, også tak for Frimærkerne; jeg vil dog gjøre dig opmærksom på, at du ved dem snød mig for 5 øre, jeg havde nemlig lagt 1 Krone og 33 øre2 ud for dig; du sender mig da 16 8-øre-Frimærker, altså 128 øre = 1 Kr. 28 øre!

Iøvrigt har jeg nærmest taget Anledning til at skrive i Dag af følgende: Da Fru Bang ophæver sit Pensionat, må jeg altså søge et andet Opholdssted3. Jeg vil derfor spørge dig igjen, om du har truffen nogen Bestemmelse med Hensyn til dit Ophold4 herovre, eller om vi på en eller anden Måde skulde se at komme sammen, f Ex således at vi hver har sit Værelse og fører fælles Husholdning, eller på anden Måde. Jeg véd nu ikke hvorledes du stiller dig heroverfor, men jeg vil i alle Tilfælde bede dig, svare mig så hurtig som mulig.

Det var blot disse Par Ord; en anden Gang mere.

Hils[en] fra

din hengv. Ven
H.

Undskyld dette Sjudskeri

 
[1] jf. fru Bangs planlagte lukning af sit pensionat til sommerferien: beboerne (studenterne) har antagelig fået varsel herom i god tid, f.eks. i maj. tilbage
[2] kroner og øre blev taget i brug 1. januar 1875. tilbage
[3] Opholdssted: efter sommerferien 1875 fik HP kost og logi hos tømmermand Caspersen i Nyboder. tilbage
[4] dit Ophold: Rohde blev student sommer 1875 og skulle læse medicin fra september. Han kom til at bo på frk. Tornøes pensionat i Admiralgade 24, hvor HP først kom til at bo tre år senere. tilbage