Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Frederiksdal, Sverige. 29. juli 1878 (uden år)

gå lige til Kullen

Frederiksdal1 29de Juli [mandag 29.7.18782]

Kjære Ven!

Jeg modtog dit Brev lige i dette Øjeblik, og jeg vil strax besvare det som Du skrev. Jeg har ventet det nu i 8 Dage snart og nu synes jeg snart det er forsent; den 5te havde jeg bestemt at rejse hjem; men kan vi gå den Dag fra Helsingborg Klk 11 (Dampskibet kommer på den Tid til H) og så gå til Høganæs og Kullen den samme Dag, og den næste Dag igjen at vende hjem; så er jeg med for Turen. Lad os bare tage Andersen og Olsen3 med: Altså Mandag den 5te August om Morgenen Klk 11 ankommer I med Dampskibet til Helsingborg; dér skal jeg stå med Taske og Stok for at tage mod Eder og da at gå lige til Kullen den Dag og næste Dag at gå tilbage. Undskyld mit grusomme Hastværk; men jeg har ikke Tid, vi er ved at kjøre Rug ind i Dag. Kan I ikke det gjøre det på den Måde jeg har skreven kan jeg ikke gå med. I kan dog gjerne vælge en anden Dag; men endelig ikke før efter den 5te. Du må ikke også skrive såsnart du har fået dette Brev og talt med Andersen og Olsen

Din
Henrik

 
[1] gård i nærheden af Hälsingborg, som HPs fætter Børge Peter Pontoppidan ejede ca. 1860-88. tilbage
[2] jf. oplysningen om turen "Mandag den 5te August" som begrænser året til 1878. tilbage
[3] Olsen: Formentlig Valhal-medlemmet Jørgen Olsen, også han stud.polyt. tilbage