Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
15. december 1878 (1878-12-20)

jeg skal betale min Husleje i Morgen

Jeg har hørt, at du har i Sinde at gå til Fru Pind i Morgen, hvilket jeg meget påskjønner; i den Anledning skal jeg imidlertid tillade mig et Par Bemærkninger. For det første må jeg indstændig bede dig om at gjore det i Morgen, da det haster. For det andet skal jeg lade dig vide, at jeg var deroppe i Dag for at tale med hende om Sagen, men der var Fremmede, som altså forhindrede mig deri hos hende. Du må nu endelig se at få så meget som muligt, og så snart som muligt; men på den anden Side kan du jo også slå af så meget du vil, så at selv om hun siger, at hun ikke vil have noget med det at gjøre, så kan det jo dog måske være, at man kan få c 100 Kr hos hende. Det var rigtignok også godt om du strax i Morgen fik lidt af hende strax (f.Ex. 20-30 Kr), da jeg skal betale min Husleje i Morgen – Dersom hun taler om Tilbagebetalingen, kan du jo sige, at jeg får Informationer til Efteråret. Jeg stoler iøvrigt trygt på, at du i denne Sag vil gjøre Alt, hvad der står i din Magt – og er

din taknemlige
Henrik

I Hast