Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Admiralgade 24. 5. januar 1879 (udateret)

disse Pengesager

Admiralgade No 24.
Søndag Aften. [5.1.18791]

Kjære Rohde!

Tak for dit Brev; det kom ikke uventet, da jeg formodede, at du sendte mig Indholdet af det for mig så skjæbnesvangre Brev, der måtte passere lige for Næsen af mig, – så snart muligt var, da du dog måtte vide, hvor magtpåliggende det var mig; men Langsomhed er Hr. Rohdes væmmeligste Pryd. Hvad nu selve Brevet angår, så har det ikke opmuntret mig; 50 Kr ere værd at tage med, men her skal mere til; jeg tager sandsynligvis nok imod dem; men jeg véd blot ikke, om jeg skal lade, som om jeg Intet vidste om dine Underhandlinger med hende; thi hun sender jo nok Pengene til mig. Det var dog vel egentlig rigtigst (og rart), om du vilde tilskrive hende så snart som muligt og takke hende, og f. Ex. sige hende, at det slet ikke var Meningen, at hun skulde give noget; men blot låne – og at de 50 Kr. jo nok hjalp lidt på det; men at det vilde blive betragtet som Lån; på anden Måde kan det ikke modtages. Hvorledes jeg ellers nu skal klare Sagerne, véd jeg ikke; jeg må jo have mere; men hvorfra? Jeg er virkelig helt elendig derover, og finder du mig ikke ved din Tilbagekomst heroppe på 3die Sal, så er det disse Pengesager, der have drevet mig bort fra det hele; og dog håber jeg ikke dette; thi jeg befinder mig så udmærket godt her; jeg har fået det så hyggeligt indrettet – synes jeg – og Frøken Tornø er jo en prægtig Værtinde; jeg hilser dig fra hende. Jeg er ikke ude om Aftenen – kun en enkelt Gang en Timestid her i den hemmelige –, og sidder også hjemme hele Dagen, undtagen når jeg Timen før Middag promenerer på Langelinie. Frøken Tornø mener, at jeg bliver melankolsk af så pludselig at være så meget ene og hjemme; men det er aldeles ikke Tilfældet – tværtimod.

Her er ellers intet Nyt. – Vil du gjøre mig en Tjeneste? Du går nok en Gang forbi Mansa2, vil du da ikke gå derind og sige ham, at jeg har fået de tilsendte Bøger, og vil du da ikke bede om min Regning, som enten du kan tage, eller han sende mig herover (han må i sidste Tilfælde have min Adresse).

Vil du nu hilse din Familie og alle gode Venner. Et glædeligt Nytår for os allesammen!

Din Ven
Henrik

 
[1] jf. nytårshilsenen og adressen Admiralgade 24, hvor HP flyttede ind til nytår 1879, se brev fra hans mor 31.12.1878. tilbage
[2] Mansa: boghandler i Randers. tilbage