Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra København. 14. november 1873 (udateret)

sikken Mængde -nister!

Kjbhvn Fredag [14.11.1873]

Kjære Jo – han!

Du skal have så mange Tak for din Munks Geometri og for dit Brev; men du skal ikke have Tak for (jeg begyndte så vidt jeg husker også mit sidste Brev med de samme Ord, men det lader ikke til at batte) dine uforskammede, ja jeg mener virkelig uforskammede, Udskrifter; er du fuld eller gal, eller måske begge Dele? var du så gal over at du ikke var bedt med til Ejlersens Bal1, at du måtte lade din Galskab gå ud over noget og så satte du dig til at overdænge mig med sådanne Ord, som du aldeles ikke bør foragte, og som jeg ikke er værdig, langt fra værdig til at bære, "cand. polyt" ha! du må jo være gal, som sagt.

Jeg har i Dag haft Brev fra vor Dirigent2, og han skriver da, at han aldrig har kjedet sig som på det Bal3, hva'? Samme Fredrik skrev, at Viggo Bjerring (ham Socialisten med sit Frihed, Lighed og Broderskab4) pludselig fra Landmandenist og Socialist var sprunget op til at blive Navigationist i Randers og Organist og Pianist i Valhal; sikken Mængde -nister! Gud véd om han ikke snart bliver Ladegårdslemmenist; men ikke mine Orde igjen. Samme Fredrik vilde ikke skrive de diverse Medlemmers poetiske Udbrud af til mig; dersom du kunde få Tid til det vilde jeg bede dig om at gjøre det; men kun under den Forudsætning, at du har Lyst til det ellers ikke.

Du skrev sidst om al den Roden i Gaderne5, 2 jeg kan ikke dy mig for min gamle Vittighed eller Vanvittighed eller Vandvittighed som du véd, at du snart skulde se at blive Rodemester!

Valhal har nok fået Svar fra Århus; men endnu ikke fra Horsens; jeg skrev forleden et Brev til Kristian, hvori jeg skjældte ham ud, fordi han ikke har ladet sig høre fra i så lang Tid. Du kan tro, at [jeg] glæder mig til Julen, at jeg kan komme til at ryge min nu så filosofiske Pibe Tobak samme[n] med gamle Venner i det gamle Valhal, det halve af Semestret er gået, jeg har nu kun Halvdelen tilbage; forresten kan jeg ikke klage, for jeg har det udmærket herovre; Dhr Pindene ser jeg en Gang imellem og for Resten temmelig tidt noget til. "Hr. Kræsten" er formelig bleven en ren Mathematiker (NB efter hans eget Udsagn), han siger, at Mathematikken falder ham overordentlig let; en påfaldende pludselig Forandring, i Sandhed.

Som du vist kan se af Skriften (NB [ikke] Bibelen, men min Skrift i dette Brev) har jeg ikke så overdreven god Tid, og tillige går jo her den ene Dag som den anden; meget er der altså ikke at skrive om, dette eneste skulde da være, at jeg var på gemenlig talt var på Retiraden for en Time siden; men det behøver jeg vel ikke at skrive om, da det vist nok vil komme i Bladene, hvor du jo selv kan læse det.

Jeg slutter da med Hilsner til alle Valhalenserne og alle gode Ikke-Valhalensere (er du med? à la Kok6); selv være du, for at bruge den rigtige Brev-Slutningsstil, hilset af din fine Ven Henrik

Hilsen fra din "Mundts Geom."
Du er vel nok så god at give Fredrik indlagte Seddel. – HP
(Undskyld den lille Lap Papir)
 
[1] Ejlersens Bal: antagelig fuldmægtig Hans Peter Ingerslev Ejlersen og Methea Ammitzbøll, forældre til Cornelia (se foregående brev). tilbage
[2] vor Dirigent: i foreningen Valhal=Frederik Jacobsen der på mødet 1.11. afgav denne post til Johan. tilbage
[3] det Bal: skoleballet afholdtes fredag den 7. november; jf. Valhal-protokollens referat af mødet den 8.11. (s. 60). tilbage
[4] Frihed, Lighed og Broderskab: herom holdt Bjerring foredrag i Valhal den 10. oktober; herom må brev fra Rohde eller Frederik have berettet. tilbage
[5] Roden i Gaderne: På vej hjem fra mødet 25. oktober var medlemmerne ved at glide i mørket og det glatte føre, fortæller protokollen. Rohdes brev er altså fra efter denne dato. tilbage
[6] Kok: må være en (u-tydelig) hentydning til latinskolens lærer i geografi og naturhistorie, adjunkt Jørgen Hansen Koch (f. 1824), lærer v. skolen siden 1857. tilbage