Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Ravnsborg Tværgade. 25. oktober 1873 (udateret)

en god Del at bestille

Ravn[s]borg – Tværgade Lørdag [25.10.18731].

Kjære Ven!

Det var da godt, at jeg endelig en Gang kunde høre fra dig; det varede såmænd længe inden du kunde bekvemme dig til det; men du skal have Tak for det alligevel, det gjør så godt at høre fra det gamle Randers og dens gamle Brandsvende; men du skal aldeles ikke have Tak, fordi du udenpå Brevet gjorde dig vittig med "cand. pril2"; "vèd du, hvem du står for" sagde Fressor, jeg siger det samme, vèd du ikke at jeg er "stüd. polyt" (hm! hm!!!) jo, jeg skulde jo rigtignok mene, at man var mere end sådan en rådden Pære som du.

"Det var nu Indledningen", som du selv sagde i dit Brev.

– Hvad Foreningen angår, så går det jo ligefrem glimrende med den, (det er naturligvis siden jeg ikke er der mere til at gjøre Vrøvl) men hvorledes står det sig med "Proteus3"; hører I stadigvæk ikke fra dem? Det glæder mig at se at du plus Fredrik holde Eders beskyttende og vise10 Stand udover den gamle Brages Kunst4, den Kunst hvoraf Hallen skal fyldes når Bægeret er fyldt; det glæder mig at V. Bjerring5 kommer ind i Foreningen, han kan da sætte en ordentlig Bas i, så jeg håber, at jeg kan høre den herovre i Kjbhvn (ikke I må ikke synge svagere), men hvad skal Viggo Bjerring engentlig11 bestille, han skal da ikke til at studere igjen?

Jeg tog mig et ordentlig velment og velgjørende Mavegrin af Sperlings6 Rødgrød; Gud, hvor han var gjæstfri!! Det forskjønnede og forsødede (for ikke at sige forgrødede) 2 vel Aftenen betydelig; jeg kan tænke mig Fikke gjøre knusende Vrøvl; men sådan skal en rødgrødsædende Valhalenser have det, han skal dunkes i den Grad på Maven, at han brækker den Rødgrøden op igjen. Gud bevares, du søde Grød!

Ja, her ovre fra er ikke meget at fortælle; jeg har en god Del at bestille og da dette er om sinus og cosinus og tangens og cottangens og sec og cosec, analytisk Geometri og ren Mathematik, Konstruktioner o.s.v, o.s.v så tænker jeg ikke det vil interessere dig videre, at høre noget om det; det eneste nye er, at Pindene ere komne herover; jeg har besøgt dem en Gang, og skal dér til Middag i Morgen; jeg er glad ved i det mindste at have én af mine gamle Kammerater herover; men "med Tålmodighed overvinder man alt, selv gule Ærter", er der et gammelt Ord der hedder, til Jul – hm! – jeg si'er ikke mér! Jeg vil gjerne bede dig om en Ting, og det er om du ikke vil låne mig din Munks Geometri7, da jeg tænker, at du ikke underholder dig med den, så vilde jeg gjerne låne den, da jeg ikke vil kjøbe en ny; thi det er blot for at forvisse mig om den og den Formel er husket rigtig og jeg kan senere få min egen; jeg vilde kort sagt gjerne låne den så snart som mulig.

Det er alt det, jeg har at fortælle; hils alle gode gamle Venner; især Fikke og Viggo, og sig til Fikke, at jeg venter med Længsel det bedre Brev, han nok véd.

Din Ven
HP.

Hils alle Byens Skjønheder, glem ikke Kornelia8!
Hils også Mads Møller9 og sig ham, at jeg begræder Tabet af hans Timer.

 
[1] jf. næste brev. tilbage
[2] cand. pril: HP var kommet til København efter at have taget afgangsprøven for realister ("præliminæreksamen") på latinskolen i Randers, hvor JR stadig gik i skole op til sin studentereksamen to år senere. tilbage
[3] Proteus: en forening ved Horsens lærde skole svarende til Valhal, stiftet af Christian Jessen (iflg. Valhal-protokollen for 5.9.1873. tilbage
[4] Brages Kunst: "Brage" var navnet på den forgænger til Valhal som Henrik storebrødre havde drevet, men i den nordiske mytologi også skjaldeguden. tilbage
[5] Viggo Bjerring: havde været "æresmedlem" i HPs tid som dirigent, for han var fra oktober 1871 og indtil begyndelsen af skoleåret 1874-75 ikke elev på skolen. Hvad han foretog sig i den mellemliggende periode, véd vi ikke. Han var iflg. protokollen blevet optaget i Valhal den 4. oktober. tilbage
[6] Sperling: Adolph Joachim Ulrik von Sperling (1859-1915), student 1876 i Randers, cand. polit. 1883. Medlem af Valhal fra begyndelsen af 2. sæson. Han var vært for mødet den 4. oktober, men protokollen for denne dag nævner ingen rødgrød eller noget traktement i øvrigt. tilbage
[7] Munks Geometri: C.E. Mundt: Lærebog i den elementære Plangeometrie tilligemed den plane Trigonometrie, f.eks. 8. udgave 1870. Forfatternavnet er korrekt gengivet i slutningen af næste brev. tilbage
[8] Kornelia: antagelig Henriette Cornelia Ejlersen, f. 9.2.1860 i Randers, datter af fuldmægtig E. tilbage
[9] Mads Møller: Mads Simon Møller (f. 1821), adjunkt ved Randers lærde skole. HP havde haft ham i tysk og fransk. tilbage
[10] vise: adjektivet vis, ikke verbet vise. tilbage
[11] engentlig: læs: egentlig tilbage