Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra København. 11. december 1873 (udateret)

man skal også kunde slå til Søren

Kjbhvn. Torsdag. [11.12.18731]

Kjære Pylle!

Det kan nok være, det varede en ordentlig Tid inden jeg fik Brev fra dig; du vil undskylde dig med at du ikke har haft Tid, men kom ikke med den Slags Snak, nej, Sagen er den, du har for lidt at bestille; siden jeg er kommen herover har jeg rigtignok vidst at arbejde ordentlig og dog alligevel få Tid til at skrive Brev; når man anvender sin Tid ordentlig, kan man såmænd få en ordentlig Mængde bestilt; men gjort Gjerning står ikke til at ændre, og det har nu varet længe, inden jeg fik Brev fra dig, og jeg kan ikke gjøre det kortere; thi jeg véd meget godt, at selv om du ikke skriver til mig, så glemmer du mig alligevel ikke rent og vil ikke slå Hånden af en gammel Ven, som har levet så meget sammen med dig; Tak for dit Brev, det glædede mig netop nu dobbelt så meget, da jeg af det så, at det var og alt stod ved det gamle og at ikke en Gang den "Rohdensiske-Pontoppidanske Tittel-Strid" var glemt.

– Først og fremmest må jeg ønske dig til Lykke som Dirigent2, og i Særdeleshed må jeg ønske dig til Lykke, da jeg hører, at det er gået så udmærket i "Valhal" i som det er. Du véd ikke, hvor jeg glæder mig voldsomt til at komme til vort store Sold. À propos om Sold, så har jeg jo rigtignok hørt en lille Fugl3 synge om et værre Sold, der forrige Lørdag skal have været i Viborg4, hvor en Randrusianer gjorde Fiasko, jeg har rigtignok også hørt, at denne Randrusianer 2 hverken var mér eller mindre end – du dig! Det kan jeg li'e dig for, man skal også kunde slå til Søren en Gang imellem. Forresten har jeg jo hørt en Del om dette Viborg-Sold af Fikke, han skrev, at der kun var Tale om to, der kunde sendes op til Viborg, nemlig dig og Sperling; det var da godt, at I ikke sendte den sidste Idiot derop; det vilde jo rigtignok være en værre Repræsentant for Valhal. – Det lader jo til, at det bliver et bedre Sold vi får Lille-Juleaften; jeg håber rigtignok, at jeg kan komme hjem til den Tid, men jeg vil dog sætte et stort Spørgsmålstegn ved det; jeg må hive voldsomt i5 i denne Tid, dersom jeg vil hjem, og jeg håber rigtignok også, at al min Hiven vil lykkes mig og at jeg kan komme hjem om Mandagen den 22de; men jeg kan aldeles ikke sige noget om det. I vil nok have Bruhn (gamle Bolle) og Salling med til Soldet, det jeg synes jeg også kan være meget passende. Det kniber nok for jer at få nogen Penge til Soldet; Fredrik skrev, at Otto Elmenhoff og Sperling havde tegnet sig for 1 Flaske Sherry hver; vil du ikke tegne mig for 1 Rdl. Vil du ikke sige til Foreningen, at skjønt jeg gjerne vilde lægge mere til, så har jeg dårlig Råd til det i denne Tid, men dersom det skulde knibe meget hårdt, så kan I jo gjerne tegne mig for et Par Mark til.

– Jeg håber, at vi i Julen et Par Gange kan få Valhal samlet; du må endelig rigtig som Dirigent gjøre dig Umage for at få det. Du slutter dit Brev med en Hentydning til "Anna Dahlstrøm"; jeg vil meget bede dig om at hilse – Jomfru Skindemær6! – Ja, "lige for lige, når Venskab skal holdes". Derimod takker jeg meget for Hilsenen fra Randers Skjønheder; hils dem endelig igjen. – "Og hermed sluttet" som Professoren altid sa'e, hils Valhal og alle 3 gode Venner. Hils Fredrik, tak ham for hans sidste Brev og sig ham, at han med det snareste skal få Svar.

Din hengv Ven
H.

Lad det nu endelig ikke vare længe inden jeg igjen får Brev.

Lad mig endelig snart få dit Portrait

Her har du Jomfru Skindemærs Portrait [tegning]

 
[1] dateret i henhold til Valhals protokol. tilbage
[2] Dirigent: Iflg. Valhals protokol for "Valgdagen" lørdag 6. december:

Der skrides først til valget af de tre embedsmænd. Resultatet blev: Rohde gjenvalgtes til dirigent med 10 stemmer, Bjerring fik 2. st.; til sekretær valgtes Jacobsen med 9 stemmer, Levinsen fik 2 st. og Bjerring 1 st.; til kasserer valgtes Elmenhoff med 10 st., Hansen fik 2. st.

tilbage
[3] lille Fugl: formentlig Frederik Jacobsen=Fikke, med hvem HP også førte korrespondance hvoraf intet er bevaret. tilbage
[4] Sold i Viborg: Referat i Valhal-protokollen for mødet lørdag den 29. november:

Dirigenten var ikke tilstede denne aften. Han var nemlig i Viborg hos "Minervasønner", der afholdt et reformationssold, ved hvilket Rohde repræsenterede "Valhal".

tilbage
[5] hive i: formentlig: hænge i (med studiet eller med at spare sammen til rejsen); ODS kender ikke en sådan betydning. tilbage
[6] Skindemær: Skind-mær, nedsæt. personbetegnelse, især for en gammel kvinde. (ODS). Egentlig: rakkermær, idet en skinder er en rakker. tilbage