Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra Ravnsborg Tværgade 9, 1. sal. November 1873 (10/12.11.1873)

aldeles begravet mellem Tal-Ting

Ravnsborg–Tværgade No 9. 1 Sal [mellem 10. og 12. november 1873]

Kjære Kristian!

Undskyld min lange Tavshed, men du husker jo nok, at jeg også måtte vente længe efter Brev fra dig, så det går jo lige op. – Det lader jo til, at det er en værre Skole, denne Horsens Skole, jeg håber ikke, at du følger den i Tykt og Tyndt; det er jo næstendels pjaltet, at I10 ikke kan holde en Forening gående; "Proteus" er jo gået i Lyset1, nej, så kan rigtignok "Valhal" bedre stå sig, med den går det ligefrem glimrende; den har sendt Breve til de fleste lærde Skoler i Landet (og vist i de "3 nordiske Riger"), se, det la'er sig høre! Skjønt jeg er herovre er jeg alligevel Medlem og har for et Par Dage siden sendt 3 mark over til vor Kasse; når jeg kommer hjem til Jul skal det glæde mig igjen at samles med mine gamle Venner i det gamle Valhal, som jeg jo selv har været med til at stifte; vi har vel også den Fornøjelse at sé dig i Randers i Julen, så kan du da selv få Lejlighed til at sé, hvorledes en rigtig Forening skal være og tage den til Mønster for den, du så skal oprette i Horsens2. Du har vel sét det første Nummer af "Nornen3"; den Rejsebeskrivelse af Fikke var skam meget 2 god, derimod var der ikke noget videre ved Versene, eller hvad det var for noget.

Her over lever jeg som du selv skrev aldeles på Studentervis; jeg bor sammen med min Broder Knud (du husker måske nok hvem af mine Brødre det er, der lyder det Navn); vi har to delikate Værelser på 1st Sal (heldigvis ikke alle de Trapper!) herude på Nørrebro. Jeg bestiller ikke det mindste andet end læse Mathematik; jeg bevæger mig i cosinus, sinus og alle disse mathematiske Udtryk. Dersom du en Dag kunde stikke Hovedet ind til mig, vilde du sandsynligvis se mig aldeles begravet mellem lange Regninger, Logarithmetabbeler og lignende Tal-Ting. Kristen og Anders Pind ligge jo også herovre og læser til den "lille Præliminix"; de bo hos deres Bedstemoder4, hvor jeg kommer meget, idet jeg spiser til Middag dér hver Onsdag og Søndag. Frk El. Bredstrup5 og en Frk Møller6 fra Lundberg, som du vist ikke kender, ere herovre i denne Tid; jeg sér også meget til dem, da de bo hos Pindernes Bedstemoder; min gamle (er det ikke mer) Flamme Karen Raghmild Arenstopp7!! møder jeg hver Dag jeg kommer fra Forelæsninger; hun ligger vist herovre for at lære at spille, hun går da altid med en Mappe, hvorpå der står malet "Musik".

3 Nu håber jeg da, at vor gamle Korespondance for Alvor skal blive gjenoprettet; det er dog virkelig så underlig aldrig at høre noget fra en Ven, som man har omgåedes så meget og levet så meget sammen med√ som jeg har gjort med dig. Fra Randers (d.v.s. fra mine Kammerater i Randers) hører jeg mindst en Gang om Ugen, men tidt får jeg endogså to Breve om Ugen; fra Fredrik får jeg Brev regelmæssig (omtrent idet Mindste) hver Tirsdag eller Onsdag. Du véd vel nok, at Viggo Biering8 skal være Student og rejse til Australien med en svag Onkel.

Med det Håb, at jeg med det første atter hører fra dig, vil jeg slutte. Hils din Familie fra mig når du skriver hjem.

Din hengv. Ven
Henrik

P.S.
Forleden var der Skolebal9 i Randers; der blev lavet 3(!) Sange til denne Ballade; den ene af Sangene var af vor gamle Ven – Valutta !!! uheldigvis vare de så dårlige, at de ikke fandtes værd at trykke; forresten skal det have været et morsomt Bal; hvorledes var jeres? –

Du har lovet mig dit Portræt, send det endelig med næste Brev.

 
[1] gået i Lyset: gået til grunde (ODS, Lys 7.4). tilbage
[2] oprette i Horsens: Det kom der aldrig noget ud af. Under et besøg i Valhal 17.10.1874 fortalte Christian iflg. Frederiks referat i Valhalprotokollen (70. møde) at "Rektoren drak, og eleverne drak og spillede l'hombre, og alle forhold dernede forbød oprettelsen af et samfund som Valhal. Flere tilløb var gjorte men uden at føre til noget." tilbage
[3] Nornen: bladet er ikke bevaret. tilbage
[4] Bedstemoder: enkefru Laura Jacobine Pind, f. Faith (1811-90), ejer af Løvenholm. Hun flyttede til København i 1873 og boede de første år Gl. Kongevej 115 B. tilbage
[5] El. Bredstrup: Andrea Marie Elisabeth Bredstrup, f. 5.1.1857, datter af procurator Andreas B. tilbage
[6] Frk Møller: formentlig Pind'ernes kusine Anna Marie Jenny Elise Müller, f. 13.8.1858, datter af proprietær Othar Christopher Høegh Müller og Marie Sophie Pind til Lundberg ved Randers. tilbage
[7] Karen Ragnhild v. Arenstorff, f. 29.12.1855, datter af fideicommisbesidder, cand.jur. Johannes v. Arenstorff og Juliane Jermiin til Overgaard ved Mariager. Hun boede i 1870 hos skolebestyrerinde, enkefru Anna Kidde i Randers. Hun blev gift 6.9.1878 med proprietær Niels Christian Ditlev Hjalmar de Bang til Haraldskjær ved Vejle. tilbage
[8] Viggo Bierring: Viggo Martin Bjerring, f. 24.9.1856, søn af exam.jur., auktionsholder Henrik Bjerring og Vilhelmine Marie Elmenhoff. tilbage
[9] Skolebal: 7.11. tilbage
[10] < i tilbage