Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra Ravnsborg Tværgade 9, 1. sal. September 1873

For Tiden

Kjbhvn. Ravnsborg Tværgade
No 9 1 Sal [September 18731]

Kjære Kristian!

Nu har jeg begyndt mit nye Liv som "stud polyt"; jeg sidder herovre for at begynde igjen på Studeringerne; jeg har jo nu rigtignok også haft Sommerferie i 2 Måneder, så [jeg] længtes efter igjen at få noget at bestille. A propos om Sommerferien, så havde vi jo det fatale Uheld2, som du jo nok véd. Jeg for min Part tilbragte alligevel halvanden udmærkede Dage i Grønbæk Præstegård3, og jeg vil bede dig om (glem det nu ikke) at takke Præstegårdens Beboere ret hjærtelig for deres mageløse Gjæstfrihed imod mig. – For Tiden bor jeg her ovre med min Broder Morten, men han flytter ud når Knud kommer herover; min Adresse er foreløbig Ravnsborg Tværgade Nørrebro No 9 1 Sal; men jeg skal nok lade dig få min nye Adresse når vi flytte om et Par Måneder. – Min lille Fodtur gik udmærket; jeg tilbragte, efter at have forladt Grønbek, 2 Dage i Silkeborg og ½ på Himmelbjerget; jeg fik mig naturligvis set godt om, og jeg havde det dejligste Vejr til det4. –

Skolen har ikke alene jeg forladt; Bolle Bruhn har også sagt den Farvel; han er 2 på Svaneapoteket5; Gud ved hvordan det vil gå der, jeg synes han passer uhyre lidt til at være der; han giver naturligvis én Gift istedetfor Hoffmansdråber ell. lign.

Men nu må du undskylde mig for den Gang, jeg må holde op nu. Skriv nu endelig snart, og husk at hilse Præstegården

Din Ven
Henrik

P.S.
Chr. og Anders Pind skal læse herovre til den lille Præliminærexamen!!

Du må endelig hilse Alice Wahl6.

 
[1] i månedens begyndelse, inden Morten flyttede ud og Knud ind. tilbage
[2] Uheld: vi véd ikke hvori dette uheld bestod. tilbage
[3] Grønbæk Præstegård: Christians far døde 26.5.1873 og hans efterfølger Johannes Skram tiltrådte 15.9.1873. Formentlig er Christians mor og søstre blevet boende i Grønbæk præstegård i en del af nådensåret inden de flyttede til Skive. tilbage
[4] Alheden, Silkeborg og Himmelbjerget er nævnt i Drengeaar kap. 9, men ikke besøget i Grønbæk. tilbage
[5] Svaneapoteket: Middelgade 2, Randers. Carl Adolph Bruhn blev cand.pharm. og grosserer. tilbage
[6] Alice Wahl: f. 26.8.1857, datter af proprietær Andreas Waldemar Wahl og Johanne Erneste Christiane Janssen Tjaden på Allinggaard, 1 km fra Grønbæk præstegård. tilbage