Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra St. Mortens Præstegård. 31. maj 1873

jeg kan føle for dig

Randers Præstegård. Lørdag [31.5.18731]

Kjære Kristian!

Skjønt du vel er fuld af andre Tanker end dem, jeg kan give dig, saa kan jeg dog ikke lade være med at lade Dig vide, at ogsaa jeg godt kan føle, hvad det maa være for Dig at miste én de to Grundpiller, hvorpaa Du, din Fremtid, din Kjærlighed og dit Alt hviler. Da jeg hørte det, var det for mig som et elektrisk Stød, da jeg havde Brev fra Dig om Søndagen, og den Gang var alt godt, og jeg om Mandagen fik dette sørgelige Dødsfald2 at vide. Jeg vil ikke trætte dig med min Tale; men blot til Slut bede Dig om, saa snart du en Gang faar Lyst og Tanke for mig, at underrette mig lidt om, hvorvidt du nu vil tage anden Bestemmelse med din Fremtid ell. lig.

Din hengv Ven
Henrik

[Brevet foldet og lukket med segl. Påklistret et 4 skillings frimærke. Poststemplet Randers 1/6; Skanderborg 2/6; Silkeborg 2/6. Udskrift:]
Hr. stud. art. Chr. Jessen
Grønbek Præstegård
pr. Silkeborg

 
[1] jf. Christians fars død. tilbage
[2] Dødsfald: Christian Jessens far, sognepræst Peter Neergaard Jessen døde mandag 26.5.1873 i Grønbæk præstegård. tilbage