Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Snertinge. 9. juni 1902

Underordnede journalistiske Hensyn

9d. Juni 1902 Snertinge.

Kære Hr. Ove Rode!

Hermed tilbagesender jeg Dem Manuskriptet1 og beder Dem undskylde, at det paa Grund af Besøg har taget så langt Tid med Gennemsynet. – Nu har jeg endnu blot to Ting at bede om.

Den første er, at Fortællingen, såvidt det på nogen Måde kan lade sig gøre, optages i eet Nummer, da Virkningen af den ellers ganske vil forspildes. Den indledes jo tilmed med et Slags Præludium eller psykologisk2 Anslag, der ved at løsrives fra Fortællingen, som det delvis skal forklare, bliver temmelig meningsløst. – Men jeg behøver sikkert ikke at udbrede mig nærmere herom overfor en Kollega, der rimeligvis af egen Erfaring kender, hvor pinligt det er at se et Arbejde, hvor alt er sat ind på Helhedsvirkningen, hakket til Plukfisk af (underordnede) journalistiske Hensyn.

2 Desuden vilde jeg gerne have en Korrektur sendt og helst d. 2d. Korr. Den skal blive besørget pr. omgående.

Anklag mig nu ikke for Fordringsfuldhed. Jeg veed godt, at De har Hensyn at tage til alle Sider. Jeg stiller jo heller ikke absolute Betingelser. Dette er blot et allerærbødigst (omend indtrængende) Andragende.

Deres hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] Manuskriptet nemlig til "Det store Spøgelse". tilbage
[2] psykologisk: rettet fra "phykologisk". tilbage