Ove Rode til Henrik Pontoppidan
1. september 1902

Rustale

[1.9.1902]

[fra:] Ove Rode
Studentersamfundet
Nørregade 9

[Ove Rode, Studentersamfundet opfordrer HP til at holde rustale 27.9.1902 – HPs svar kendes ikke, men intet tyder på han sagde ja.]