Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Hillerød. 25. november 1903

om Ting, der slet ikke beskæftiger mig

d. 25d Novb. 1903. Hillerød.

Kære Hr. Rode!

De har rimeligvis undret Dem over intet at have hørt fra mig; men først idag har jeg modtaget Deres Brev1, der – som De vil se af medfølgende Dokumenter – har måttet på en Rundtur i Landet, før det fandt mig. En Provst i Nærheden af Roskilde har åbnet Deres Brev af Vanvare, har derpå slået en ny Konvolut omkring det√ og sendt det tilbage til Roskilde, hvorfra det er vandret videre på Gisninger.

Det gør mig så meget mere ondt, at mit Svar kommer så sent, fordi jeg heller ikke ser mig i Stand til at skrive om de store Møder i Kbhvn2, sådan som De foreslår mig det. Opfat nu ikke dette som Uvenlighed af mig – jeg forsikrer Dem, jeg vilde i Øjeblikket hellere skrive en hel Novelle end sådanne 80 Linjer om Ting, der slet ikke beskæftiger mig. I så Henseende kan 2 jeg fuldt stole på min Fornemmelse. Jeg veed, jeg vilde pine min Hjerne og dog ikke få noget ud deraf. –

Ja, Tak for god Rejseledsagelse i Sommer. Men at De allerede havde glemt, at jeg stod af i Hillerød. Eller troede De måske ikke, at jeg virkelig boede der. I så Fald skulde De engang tage herud for at overbevise Dem derom.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kendes ikke. tilbage
[2] de store Møder i Kbhvn: ??? tilbage