Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Snertinge. 20. maj 1902

Slutningen altfor afsnuppet

[Tirsdag] 20. Maj 1902. Snertinge.

Kære Hr. Ove Rode!

Jeg sender Dem hermed den lille Fortælling1. Jeg har ikke i disse urolige Pinsedage2 fået Tid til at gennemse den, endsige til at gennemarbejde den, hvad den dog vistnok trænger til. Den blev skrevet lidt i Hast og under Trykket af, at den helst ikke måtte være på mere end et Par hundrede Linjer3. Husker jeg ret, blev derfor særlig Slutningen altfor afsnuppet, hvad der jo nu kan rådes Bod på.

Da jeg ikke godt kan beskæftige mig dermed netop i disse Dage, og da jeg antager, at det haster med at tage en Bestemmelse, særlig af Hensyn til Illustreringen, sender jeg den, som den er; der kan vel så altså senere blive givet mig Lejlighed til at foretage et Gennemsyn. Men måske vil De slet ikke benytte 2 Fortællingen, eller De vil ikke give for den, hvad jeg mener at måtte forlange, – det er derfor ikke værd allerede nu at bekymres for den Ting.

Skulde De se noget til Deres Broder4, vil jeg bede Dem bringe ham en Hilsen fra mig. Da jeg sidst var i København, havde jeg stor Glæde af undertiden at træffe ham i den Restavration, hvor vi begge spiste; men jeg kom så hovedkulds afsted, da jeg rejste, at jeg ikke fik sagt ham Farvel.

Modtag selv en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fortælling: "Det store Spøgelse". tilbage
[2] Pinsedage: Det var pinsedag den 18. maj. tilbage
[3] lidt i Hast ...: til Ernst Bojesens Juleroser i februar 1902. tilbage
[4] Broder: forfatteren Helge Rode. tilbage