Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Snertinge. 15. maj 1902

Det store Spøgelse

[Torsdag] 15. Maj 1902.
Snertinge.

Kære Hr. Ove Rode!

Tak for Indbydelsen, som jeg gerne efterkommer. Hvor den nævnte Fortælling1 i Øjeblikket befinder sig, veed jeg knap; men jeg skal nok finde den frem og sende Dem den i Løbet af en Ugestid. Den er ikke så ganske kort men dog ikke så lang, at den godt kan deles; – men derom kan De jo skønne, når De nu får den.

Jeg tror, at en af Fåborg-Malerne (P. Hansen2 f. Eks) vilde egne sig bedst til at illustrere den.

Hvad Honoraret angår – ja, her kommer jeg i Forlegenhed, for jeg er nødt til 2 at tage alt, hvad jeg kan få. Ernst Bojesen, der havde tænkt at anvende den til sine "Juleroser", vurderede den til 300 Kr. Men De kan jo gøre et Bud, når De har læst Fortællingen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fortælling: Rode var (med)redaktør af Spejlet, hvortil HP leverede "Det store Spøgelse". Offentliggørelsen begyndte i Spejlet den 22.6. tilbage
[2] Peter Hansen (1868-1928), f. i Fåborg, men vokset op i Kbhvn. Var elev og arvtager af Kristian Zahrtmann. Udstillede på Den frie Udstilling 1894-1913. Udgjorde s.m. sin svoger Fritz Syberg og Johs. Larsen den såkaldte "fynske skole". HP har sikkert kendt personligt til ham gennem Johan Rohde. tilbage