Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Rørvig. 9. juni 1897

hvad jeg kan og skal tage fat på


9d Juni 97.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Rode!

Jeg modtog Deres Brev1 og de små Rejsebøger heroppe i Rørvig d.v.s. så sent, at der alene af den Grund ikke kunde blive Tale om at sende nogen Anmeldelse til den angivne Tid. Forøvrig er jeg også Patient for Tiden, så for det Tilfældes Skyld, at det haster med Bøgernes Anmeldelse, sender jeg dem hermed tilbage at en anden kan tage sig af dem. Såsnart jeg bliver tilstrækkeligt 2 kvik, vender jeg tilbage til Kbhvn, og jeg skal da tillade mig at søge Dem på "Politikens" Kontor, for at vi mundtligt kan forhandle om, hvad jeg kan og skal tage fat på.

En venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kendes ikke. tilbage