Henrik Pontoppidan til Ove Rode
Sendt fra Bakkegårdsallé 14. 21. maj 1897

kan ikke finde på noget at skrive om


21/5 97.
Bakkegårdsallé 14.

Kære Hr. Rode!

Jeg kan ikke længer finde på noget at skrive om; derfor hører De intet fra mig. Lysten til at "passiare" er gået af mig; rimeligvis kommer den igen, når jeg kommer lidt ud at lufte mig; men foreløbigt må jeg blive her. Det trøster mig, at De har Hr. Hansen1, der jo på en meget smuk Måde har afløst mig. Og to Slags Enetaler på én Gang bliver 2 vel også for meget af det Onde.

Altså: hav mig en Tid undskyldt. Såsnart jeg kan, lader jeg høre mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hr. Hansen: pseudonym for Carl Ewald som forfatter til rubrikken "Passiar". tilbage