Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 23. august 1895

Højen med Sømærket


d. 23d Avg 95.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Philipsen!

Hermed endelig 2d Bog. 3die Bog skal snart følge efter. Med Hensyn til Vignet-Billedet for 2d Bog har jeg tænkt at benytte Højen med Udsigten og Sømærket, hvilket sidste jeg har forestillet mig af en Skikkelse, som jeg har søgt at anskueliggøre ved et Par Streger på medfølgende Stykke Papir1.

Første Bog udgjorde på lidt nær 6 Ark. Med denne nåes vel altså omtrent de 10 Ark.

Tak for Tilsendelsen af Brev2.

2 Med Deres Broders Sygdom går det forhåbentlig stadig fremad. Hils ham mange Gange fra mig.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Det skulde gøre mig oprigtigt ondt for Hr. Holstein, dersom De ikke forlægger hans Digte. Men De gør det også nok, ikke sandt?

 
[1] Papir: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage