Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 4. september 1895

haft store Ængstelser


4d Septb 95.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg er altid ked af det, når jeg skal henvende mig til Dem i Pengesager. Ganske særligt i disse Dage vilde jeg gærne have fritaget Dem for at beskæftige Dem med mig og mine Pengeanliggender. Men at der er√ Intet derved at gøre. Jeg skal betale Husleje den 11te, og i det Hele får jeg en Del Udgifter nu på Grund af Flytning. Vi rejser nemlig herfra i Begyndelsen af næste Uge og rejser tager ned til Skovridergården Lellinge ved Køge, hvor vi forbliver, indtil 2 min Bog bliver færdig fra min og Trykkeriets Hånd. – Nå, jeg skulde jo dog have Pengene d. 1st Oktb, og jeg håber ikke, De vil være ked af at skulle udbetale dem2 så meget tidligere. At jeg er kommen tilbage1 med mine Penge, skyldes forøvrigt blot den Omstændighed, at jeg endnu venter på mit Honorar (400 Kr) for den engelske Oversættelse af "Muld", der har ligget færdigtrykt siden Forsommeren og nu udkommer til Efteråret. Miss Erichsen har skrevet til mig, at det er engelsk Kut Coutume først at udbetale Honoraret ved Udgivelsen.

Altså, jeg vilde være Dem meget forbunden, dersom jeg måtte få mine Oktober-Kvartalspenge nu og på en sådan Måde, at de 500 Kr blev sendte mig herud, de 500 Kr. indsendte på min Conto i Landmandsbankens Sparekasseafdeling.

3 Forøvrig skal jeg blot meddele, at 3d Bog af "Dommens Dag" afsendes herfra samtidig med vor egen Afrejse. Jeg har godt kunnet forstå, at De er bleven lidt forskrækket for over√ Bogens megen Teologi. Men den har været nødvendig som Underbund – og nu kommer der heller ikke mere af den. 3die Bog er ganske personlig, og heller ikke i det egentlige Dommedagskapitel (4d Bog) bliver der teologisk Diskussion. Det er netop for at undgå en sådan på dette Sted, at jeg skød den hen til Bogens Begyndelse. At Deres Tilfredshed med 1st og 2d Bog har glædet mig meget, har jeg allerede skrevet. For Bogens sidste Halvdel frygter jeg ikke. Men særlig for første Bog har jeg haft store Ængstelser!

Nu blot en venlig Hilsen fra

Deres hengv.
H Pontoppidan.

 
[1] kommen tilbage: kommet bagud (med betalinger). tilbage
[2] dem < Dem tilbage