Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 15. august 1895

egentlig foreløbig ingen Titel


15d Avg 95.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Philipsen!

Når jeg har ventet med at besvare Deres venlige Brev, er det, fordi jeg vilde have sendt Dem anden Bog af "Dommens Dag" (ikke Dommedag, som der står i Korrekturen) samtidigt. Men her har i den sidste Tid været så mange Besøgende, at jeg ikke har fået Stunder til at gennemse Afskriften. I Morgen skal jeg tage fat derpå; og om 2-3 Dage skal De have den. Det glæder mig, at De har læst første Bog med nogen Fornøjelse; jeg troer anden Bog er "forholdsvis temmelig god". Der er 3 Ting, jeg gærne vilde have meddelt 2 til Trykkeriet: 1) at Bogen, som sagt, ikke hedder Dommedag, og egentlig foreløbig ingen Titel har, da jeg ingen sådan har opgivet. – 2) at jeg gærne, som forhen, vilde have Korrekturerne tilsendte i lukket Tilstand, og 3) at jeg ikke udenpå brevlige Tilsendelser vil udskældes for "Literat".

Men Hensyn til Billedet til Deres Ill. Literaturhistorie1, så står jeg naturligvis til Tjeneste. Men her i Rørvig findes ingen Fotograf, og jeg kommer næppe til Kbhvn for det første. Vi tager nemlig ikke tilbage til Fredensborg mere men må holde os i landlige Omgivelser. – Mon ikke Rohdes påbegyndte Billede af mig kunde benyttes? Anchers Billede synes mig slet ikke egnet dertil. Altså: er det tidligt nok at få Billedet en 3 Gang henimod Vinteren, er jeg til den Tid parat; ellers foreslår jeg Rohdes Billede.

Endnu blot dette i Dag:

Hr. L. Holstein2, hvis Digte De kender fra "Tilskueren", har henvendt sig til mig og bedt mig at henlede Deres Opmærksomhed på ham, da han vil henvende sig til Dem med et Bind "Digte". Personlig kender jeg slet intet til Hr. Holstein; hans Digte derimod, både de trykte og hidtil utrykte, har jeg læst – og læst med en ganske ualmindelig Interesse. De forekommer mig at vidne om et ualmindeligt fint, nobelt, noget stille men mandigt Talent, ægte og oprindeligt. Jeg troer vel ikke, at denne min Dom vil have nogen Indflydelse på Deres Bestemmelse; men da den unge Digter har bedet mig om at udtale mig for Dem om ham, gør jeg det her med Glæde, – 4 jeg vil længes efter at høre, til hvilket Resultat De kommer.

Altså: De hører igen fra mig om et Par Dage. Mange Hilsner indtil da fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Peter Hansens Illustreret dansk Litteraturhistorie, (1886) der først i 1902 kom i 2. udg. tilbage
[2] Ludvig Holstein (1864-1943) blev først i 1901 HPs svoger (gift m. Margrethe Kofoed). tilbage