Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
5. december 1934

Tak og Lykønskning

 
5te Decb 34.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Modtag min Tak og min Lykønskning!

Fuldendelsen af Deres store, så energisk gennemførte og – som jeg frygter – kun lidet lønnende Arbejde må De sikkert føle som en Lettelse. Min Tak gælder både den personlige Interesse, De har vist for min Produktion og den smagfulde Måde, hvorpå De og Deres Forlag har fremlagt dette Stykke Literaturhistorie for Offenligheden.

Jeg er netop opstået af et længere Influenza-Sygeleje. Derfor i Dag blot disse Linjer tilligemed en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

P.S.
Det skulde glæde mig, dersom De vilde sende et Expl af Bogen1 til Frk. cand. mag. Inger Holt, Sortedams Dossering 81, Ø. Hun er en af mine bedste og mest forstående Læsere i den yngste Generation.2

 
[1] Bogen: Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi. tilbage
[2] se brev fra Inger Holt til Pontoppidan 14.12.1934. tilbage