Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. december 1934

Tak for Venlighed mod mig

PCAs Ex libris København d. 5.XII.34

Forfatteren Hr. Dr.phil Henrik Pontoppidan

Hermed tillader jeg mig at sende Forfatteren det første Eksemplar af Bogen1. Det vil glæde mig meget om De må synes om den.

Det var mig en stor Glæde at modtage Korrekturændringerne og, som De vil se, har jeg ændret alle Punkter.

Det var ganske rigtig Johs Jørgensen, der var Kilden til nogle af Stederne, dels i Taarnet, som jeg havde citeret næsten ordret – m.H.t. Studentersamfundet –, og dels gennem Fr. Olsen i hans Erindringer. Stykket om Bjørnson var hentet fra Vilh Andersens Bog og Episoden med "Grundtvigianismen" fra Morten Pontoppidans Artikel i "Gads danske Magasin" 1927.

Jeg vedlægger Manuskript-Arket til 2 Erindringerne; Billedet skal meget hurtigt blive sendt.

Med den allerhjerteligste Tak for den store Venlighed mod mig.

Deres ærbødige hengivne
Poul Carit Andersen

 
[1] Bogen: Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi. tilbage