Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 1. december 1934

vilde jo være et Falsum

Holmegårdsvej 2.
Chl.
[1.12.19341]

Hr. Poul Carit Andersen!

Det gør mig meget ondt, at jeg netop i disse Dage, da De har vist mig så megen Interesse og Elskværdighed, skal nægte Dem Opfyldelsen af et Ønske. Det synes mig ikke rigtigt at give det Udseende af, at det tilsendte Ark af min allerførste Bog tilhører et Dedikationseksemplar. Heller ikke på Titel-Arket af "Lykke-Per, hans Ungdom", kan jeg med god Samvittighed skrive noget, der kan tage sig ud som en Tilegnelse. Det vilde jo være et Falsum. Hav mig altså undskyldt!

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] dateret i forbindelse med udgivelsen af PCAs bibliografi i dec. 1934 (Skjerbæks note). tilbage