Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 16. november 1934

nødvendige Rettelser

16.11.34. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Hr Fuldmægtig Poul Carit Andersen!

Jeg skynder mig at tilbagesende de Korrekturark af Biografien, jeg i Morges modtog, da jeg har foretaget en Del nødvendige Rettelser i dem og desuden et Par Henstillinger, som jeg beder Dem tage under Overvejelse. Om Offenliggørelses-Dato og -Sted for "Jul", kan jeg ingen bestemte Oplysninger give. Det forekommer mig dog, at det var i et Julenummer af "Politiken", Digtet stod; men sikker på det er jeg ikke.

Venlig Hilsen! […]

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Min Randbemærkning Side 44, nederst, skal ikke opfattes som en Henstilling om Ændring. De har jo anført en Kilde, som De har haft Grund til at anse for pålidelig1.

 
[1] PCA har dog taget hensyn dertil (Skjerbæks note). tilbage