Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
15. november 1934

de sidste Korrekturark

Da jeg netop har modtaget de sidste Korrekturark sender jeg Forfatteren et Aftræk […] Det var Meningen at den skulde udkomme i Slutningen af denne Maaned, saa jeg arbejder stærkt med Korrekturlæsningen […] Jeg takker saa mange Gange for Billedet og Manuskriptstykket. Det var mig en overordentlig stor Glæde at se Forfatterens Interesse for mit lille Arbejde. Desværre har jeg endnu ikke fundet 1. Offentliggørelsen af "Jul". Professor Vilh. Andersen mente at det var Morgenbladet […] Berlingske Tidendes Aftenudgave har skrevet om Bogen, og slaaet det noget større op end jeg havde ønsket. Jeg haaber ikke at De er vred derover […]