Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 7. november 1934

store Erindringsforskydningerne

 
7 Novb. 34.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. Poul Carit Andersen!

Mange Tak for Afskriften1, som jeg modtog med dårlig Samvittighed, da jeg så', at det var hele 3 Artikler […] Det skal nu interessere mig at se, hvor store Erindringsforskydningerne har været i de forløbne 45 År.

Venzel Tornøes Tegning (i Reproduktion; Johan Rohde har Originalen) følger hermed. Det haster ikke med Tilbagesendelsen. Den er fra Slutningen (eller måske snarere Midten af Halvfjerserne. Personerne er fra venstre til højre: mig selv, Johan Rohde, Elmenhoff (senere Redaktør af "Randers Avis" […]) og Venzel Tornøe.

Manuskriptet til Drengeår har jeg trods omhyggelig Ransagen af Skuffer og Gemmer ikke kunnet finde. […] sender i Stedet et Blad af et endnu ikke udkommet Hefte af mine Erindringer. De behøver jo ikke at meddele, at Skriftprøven er fra en Bog2, der endnu ligger i min Pult. Dette Manuskriptblad vil jeg jo gerne ved Lejlighed have tilbage. […]

En venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Afskriften: af de tre artikler fra 1889 om bestigningen af Faulhorn. tilbage
[2] Bog: Hamskifte, der udkom 28.11.1936. tilbage