Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. november 1934

Korrektur foreligger

København Ø. 5.XI.1934.

Forfatteren Hr. Dr.phil Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2.
Ordrup.

Samtidig med at jeg hjerteligt takker Forfatteren for den venlige Modtagelse, sender jeg hermed den lovede Afskrift fra Børstidende om Schweitzerrejsen. Artiklen var noget længere end jeg havde troet, og derfor tog Afskriften lidt længere Tid.*)

Bibliografien er nu i Tryk, og om ca 3 Uger skulde Bogen1 foreligge; jeg vil tillade mig at sende Forfatteren et Aftryk saasnart Korrektur foreligger.

I Bogen kommer 25 Illustrationer, og jeg tillader mig at forespørge, om jeg eventuelt maatte have Lov at gengive Wenzel Tornøes Tegning, som Forfatteren omtalte, og som jo er i Deres Besiddelse.

I Bogen er ligeledes en Facsimilegengivelse2 af Renskriftmanuskriptet til "Et Endeligt" fra det kongelige Bibliotek. Det var vel ikke muligt, at jeg kunde faa Lov at laane et Stykke Arbejdsmanuskript fra Erindringerne til Gengivelse i Facsimile3.

Deres ærbødigt hengivne
Poul Carit Andersen

Poul Carit Andersen
Hesseløgade 3. Ø

*) N.B. Jeg har en Kopi af Artiklen, saa Afskriften bedes ikke returneret. CA.

 
[1] Bogen: Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi. tilbage
[2] < Fascimilegengivelse tilbage
[3] < Fascimile tilbage