Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 13. september 1934

umugligt at revidere Deres Optegnelser

Holmegaardsvej 2. Charlottenlund
d. 13-9-34.

Hr. Poul Carit Andersen!

Hr. Pontoppidan, der for Tiden er syg […] bringer Dem ved mig sin Hilsen og Lykønskning til Afslutningen af det omfangsrige Værk. Da det er en egen Sygdom, der for Tiden gør Hr. Pontoppidan ude af Stand til at læse og skrive, vil De kunde forstaa, at han i Øjeblikket umugligt kan paatage sig at revidere Deres Optegnelser. […] Nogen Udsigt til Bedring […] er der desværre ikke […] han selv har et meget ufuldstændigt Begreb om, hvad han har skrevet uden for de trykte Bøger. […]

Deres ærbødige
T. Thomsen1.

 
[1] T. Thomsen: Pontoppidans barnebarn Tove f. 14.8.1915. tilbage