Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
11. september 1934

konfereret med Johs. Olsen

Som Forfatteren maaske erindrer har jeg gennem en lang Aarrække arbejdet paa en Bibliografi […] Arbejdet er nu praktisk talt afsluttet. I den sidste Tid har jeg konfereret med Adjunkt Johs. Olsen, som Forfatteren var saa venlig at henvise1 mig til. Selve den bibliografiske Del indeholder over 400 Numre og skulde være komplet; men Muligheden for at noget er undgaaet Opmærksomheden er jo ret stor. […] Jeg tillader mig nu høfligst at forespørge om jeg maatte have Lov at vise Forfatteren Manuskriptet inden det gik i Tryk […]

 
[1] henvise: se brev fra HP 4.1.1931. tilbage